เกี่ยวกับธุรกิจ
About Our Business
關於我們的業務

บริษัท รักษาความปลอดภัย เรียล ไทม์ จำกัด ( REAL TIME SECURITY GUARD CO. ,LTD.) เป็นบริษัทด้านการรักษาความปลอดภัย ได้รับอนุญาตจากหน่วยงานภาครัฐอย่างถูกต้องตามกฎหมาย เราพัฒนาระบบ Security การรักษาความปลอดภัย และคัดสรรปรับปรุงทีมงานให้มีคุณภาพ มีความเป็นมืออาชีพ และมีมาตฐานการปฏิบัติงานในระดับสากล อย่างต่อเนื่อง เรามุงมั่น เอาใจใส่ทุกรายละเอียด และไม่หยุดที่จะพัฒนาองค์กรให้ทัดเทียมกับนานาชาติ เราพร้อมที่จะดูแลผู้ซึ่งตระหนักถึงความไม่ประมาท ที่แสวงหาความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สิน ตลอดจนถึง ผู้ประกอบการภาคเอกชนที่เล็งเห็นความสำคัญของความปลอดภัยReal Time Protection Thailand is affiliated with Real Time Security Guard Company Limited, which is registered to operate a security business. Legal Real Time Protection Thailand 隸屬於 Real Time Security Company Limited,是一家註冊公司。 經營保全業務 合法地

บริการของเรา
Our Services
我們的服務

Private Security
私人保鑣

กรอกรายละเอียด บริการ ขอใบเสนอราคาเพิ่มเติม

Team Security
團隊保鑣

กรอกรายละเอียด บริการ ขอใบเสนอราคาเพิ่มเติม

Security Event Team 保鑣活動團隊

กรอกรายละเอียด บริการ ขอใบเสนอราคาเพิ่มเติม

Car Rental With Driver
帶司機租車

กรอกรายละเอียด บริการ ขอใบเสนอราคาเพิ่มเติม

ระบบ CCTV (ชั่วคราว)
อยู่ระหว่างการปรับปรุงระบบ

เครื่องตรวจจับโลหะ ชนิดเคลื่อนที่
อยู่ระหว่างการปรับปรุงระบบ
เครื่องตรวจจับโลหะ ชนิดประจำที่
อยู่ระหว่างการปรับปรุงระบบ

ทำไมต้อง REAL TIME

1. เราคือทีมงานที่ได้รับฝึกอบรม ด้านการรักษาความปลอดภัยบุคคลสำคัญจากเจ้าหน้าที่รัฐ ที่มีความรู้ความสามารถ และประสบการณ์โดยตรง ซึ่งผ่านการปฎิบัติงานมาแล้วมากมาย 

2. ต้นแบบของหลักสูตรการฝึกอบรม จากหน่วยงานชั้นนำของภาครัฐทั้งในประเทศ อาทิ โรงเรียนนายร้อยตำรวจ กองบัญชาการตำรวจสันติบาล ศูนย์รักษาความปลอดภัย กองบัญชาการกองทัพไทย และหน่วยงานต่างประเทศ อาทิ Secret Service , FBI เป็นต้น

3. ได้รับการฝึกฝนให้มีความอดทนสูง ทั้งร่ายกาย และจิตใจ สามารถปฏิบัติงานได้ทุกสภาวะอากาศ ทุกภูมิประเทศ ไม่ย่อท้อต่อความยากลำบาก สามารถทนแรงกดดันได้ทุกรูปแบบ

4. ได้รับการอบรมด้านการปฐมพยาบาล การช่วยชีวิต อย่างถูกต้อง

5. มีความเป็นมืออาชีพ และมีมาตฐานการปฏิบัติงานในระดับสากล

6. รักษาระเบียบวินัย มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ และใส่ใจในรายละเอียดของการปฏิบัติงาน 

7. มีการนำเอาเทคโนโลยีที่ทันสมัย มาปรับใช้ในการปฏิบัติงานบริการให้แกลูกค้า

8. ได้รับการคัดกรองประวัติอาชญากรรม ทุกราย

9. ผู้ปฏิบัติงานทุกราย มีใบอนุญาต ธภ.7 (ใบอนุญาตพนักงานรักษาความปลอดภัยรับอนุญาต)


Why Choose Us?
為什麼選擇我們?

We are a trained team. In terms of security of important people at the national level, they have skills and knowledge. Expertise and have
experience in protecting people, places, and property professionally
我們是一支訓練有素的團隊。 在國家層面重要人物的安全方面,他們有技能和知識。 在人員保護方面 他們擁有專業知識和經驗,可以專業地保護人員、場所和財產。

Personnel Introduction

กยิราเจ กยิราเถนํ
จะทำสิ่งไร ควรทำให้จริง

คุณ รณกริษฐ์ เอื้อพิพัฒนากูล

CEO

หากเราเชื่อว่าเราทำถูก เราต้องกล้าที่จะทำมัน และทำให้ดีที่สุด

Chan Zhao

Instructor

จะทำให้ Real Time เป็นหนึ่งในเรื่อง
การรักษาความปลอดภัย

Sugar

Manage

contact information

90/247 ซ.กาญจนาภิเษก 25 แยก 1 แขวงทับช้าง เขตสะพานสูง กรุงเทพ 10250

For Customers