ประวัติความเป็นมา

บริษัท รักษาความปลอดภัย เรียลไทม์ จำกัด ก่อตั้งเมื่อ 22 พฤศจิกายน 2566 หลังจากกรณีที่มีเหตุการณ์ กราดยิงเกิดขึ้นในประเทศไทย และมีเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ ตามที่มีการนำเสนอข่าวจากสื่อมวลชน อย่างต่อเนื่อง จึงถึอกำเนิดทีมงาน Real Time Protection Thailand ในยุคแรกเพื่อให้คำปรึกษาด้านการรักษาความปลอดภัย ให้ประชาชนได้รับความรู้อย่างถูกต้อง ปฏิบัติตามขั้นตอนได้อย่างถูกวิธี เมื่อประสบต่อภัยคุคามในรูปแบบการกราดยิง (Active Shooter) จึงเปิดโอกาสให้บุคคลทั่วไปหรือประชาชน เข้าถึงยุทธวิธีและทักษะการเอาตัวรอด ทำความเข้าใจและให้ตระหนักถึงเรื่องของภัยคุกคามมากขึ้น โดยจุดประสงค์เพื่อ เป็นวิทยาทานเผยแพร่ความรู้ความสามารถที่ได้รับมา ให้กับบุคคลทั่วไปโดยไม่หวังผลกำไร  เปิดโอกาส ให้มีการอบรมเผยแพร่ให้ความรู้ด้านการรักษาความปลอดภัย หรือการรักษาความปลอดภัยบุคคลสำคัญ (VIP Protection) การเอาตัวรอดจากเหตุกราดยิง (Active Shooter) สามารถให้ประชาชนนำไปประยุคใช้ในชีวิตประจำวัน ในการปกป้องตนเอง ครอบครัว และผู้อื่น เพื่อลดการสูญเสีย หรือให้มีการสูญเสียน้อยที่สุด เท่าที่จะทำได้

ต่อมาเริ่มมีประชาชน และผู้ประกอบการที่มีความต้องการระบบSecurity แบบมืออาชีพ จึงให้ความสนใจ บริษัท และทีมงานรักษาความปลอดภัยของเราอย่างมาก ทำให้เกิดการเติบโตของตลาดด้านการรักษาความปลอดภัยบุคคล บริษัท จึงได้มีโอกาสพัฒนามาให้บริการด้านการรักษาความปลอดภัยส่วนบุคคล บอดี้การ์ดส่วนตัว รักษาความปลอดภัยศิลปินดารา อาคารสาถานที่ ทรัพย์สิน งานEVENT การ์ดร้านอาหาร การ์ดสถานบันเทิง และบอดี้การ์ดพร้อมบริการขับรถ รวมถึงบริการติดตั้งระบบ Security ภายในงาน เช่น ระบบ CCTV ระบบเครื่องสเกนโลหะ อีกด้วย


ความหมายของตราสัญลักษณ์

บริษัท รักษาความปลอดภัย เรียลไทม์ จำกัด เป็นบริษัทที่เกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัย จึงได้มีสัญลักษณ์ประจำองค์กรที่มีความหมาย ดังนี้

  1. วงนอก : ชื่อของบริษัท
  2. ภายในวงกรม : ลัญลักษณ์รูปโล่ แสดงถึง การปกป้อง คุ้มครอง ป้องกันภัยจากภัยคุกคาม
  3. ภานในโล่ : ลัญลักษณ์รูปเสือดำคู่ แสดงถึงความสำคัญในการปฏิบัติงานรูปแบบ บัดดี้ หรือทีม 
  4. ลัญลักษณ์รูปเสือดำ : สายลับแห่งพงไพร เจ้าป่าในประเทศไทย แสดงถึงการปฏิบัติงานที่เป็นชั้นความลับ มีความคล่องแคล่วว่องไว มีไหวพริบปฏิภาณในการต่อสู้และหลบหนี ซึ่งเป็นคุณสมบัติประการหนึ่งของเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยที่พึงมี
  5. ลัญลักษณ์รูปดาวแปดแฉก 5 ดวง : แสดงถึงระดับ หรือขีดความสามารถที่เรานำต้นแบบมาจาก โรงเรียนนายร้อยตำรวจ และ และหลักสูตรการรักษาความปลอดภัยบุคคลสำคัญของตำรวจไทย รวมถึง หลักสูตรของหน่วยงานต่างประเทศ มาปรับใช้ในการปฏิบัติงาน ให้เป็นมาตรฐานสากล


วิสัยทัศน์ Real Time

There is no time as important as now.
ไม่มีเวลาไหนสำคัญเท่า 
“ตอนนี้”

เราให้ความสำคัญกับเวลามาเป็นอันดับแรก เพราะการรักษาความปลอดภัยนั้น เวลาเป็นตัวชี้วัดอย่างหนึ่งในแต่ภารกิจ ให้สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี เราจะต้องปฏิบัติการภายใต้แผนรักษาความปลอดภัย ทั้งหมายกำหนดการตามเวลา และหมายไม่กำหนดการที่เป็นชั้นความลับของ VIP ซึ่งความไม่แน่นอนของสถานะการณ์และเวลาที่ปรับเปลี่ยนตามจุดประสงค์ของ VIP นัั้นเราจึงจะต้องให้ความสำคัญอย่างมากในการเตรียมตัวเองให้พร้อมอยู่ตลอดเสมอ


สถานที่ฝึกอบรม โรงเรียนรักษาความปลอดภัย Real Time

Real Time Security Guard co.,ltd.
บริการด้านการรักษาความปลอดภัย สถานที่ บุคคล VIP/VVIP บอดี้การ์ด Event ศิลปินดารา คอนเสิร์ต
www.realtimesecurityguards.com